2017-01-12

Szolgáltatásaink

Vagyonvédelmi tevékenységek

Objektumvédelem

Társaságunk az objektum helyi sajátosságainak, valamint partnereink igényeinek figyelembevételével biztosít megfelelő létszámú és szakmailag felkészült őrszemélyzetet megbízói részére, a nap 24 órájában a következő területeken:

Ipari parkok, irodaházak, telephelyek, logisztikai központok

 • porta- és recepciós szolgálat ellátása,
 • ügyfélforgalom irányítás, rendészeti feladatok ellátása,
 • gépjárművek, személyek be- és kiléptetése,
 • rakományok, áruforgalmak, rakodások ellenőrzése,
 • árukészletek szúrópróbaszerű ellenőrzése,
 • csomag- és ruházat átvizsgálás,
 • kamera, tűzjelző, behatolás jelző rendszerek figyelése üzemeltetése,
 • selejtezési feladatok ellenőrzése dokumentálása,
 • külső-belső járőrözési, ellenőrzési feladok ellátása,
 • irodaház takarítási, park- és kertgondozási feladatok ellátása.

Szolgáltatóházak, szállodák

 • ügyfélforgalom irányítás, rendészeti feladatok ellátása,
 • belépőkártyák kiállítása, kiadás-visszavétel dokumentálása,
 • kulcskiadási-visszavételi feladatok ellátása,
 • kamera, tűzjelző, behatolás jelző rendszerek figyelése üzemeltetése,
 • ruházat-csomag, szállítmány átvizsgálása kézi detektoros röntgenes,
 • alkalmazottak alkalomszerű alkoholos befolyásoltság ellenőrzése,
 • parkolási szabályok betartatása,
 • épületüzemeltetés, kertgondozás,
 • takarítási, park- és kertgondozási feladatok ellátása.

Kis- és nagykereskedelmi egységek

 • nyitás-zárás ellenőrzése, biztosítása dokumentálása,
 • alkalmazottak vásárlás és csomag ellenőrzése,
 • üzlettér ellenőrzés, lopások megakadályozása,
 • zárt területek ellenőrzése,
 • dolgozók tevékenységének biztosítása,
 • működés zavartalanságának biztosítása,
 • kasszasor biztosítása, ellenőrzése,
 • egyenruhás, illetve civil (un. detektív) szolgálat ellátása.

 

Rendezvénybiztosítás

A rendezvénybiztosítás a vagyonvédelem speciális szakterülete, így ezeket a feladatokat cégünk azon munkatársai látják el, akik megfelelő szakvizsgával és gyakorlattal rendelkeznek.

Az egyes részfeladatok hatékony összehangolása szakmai vezetők irányítása mellett történik.

Munkatársaink egyenruháját a rendezvény jellegének megfelelően választjuk meg az elegánstól a gyakorló ruházatig, valamint a rendezvény zavartalan biztosítása érdekében önvédelmi- és kommunikációs felszereléssel látjuk el.

A rendezvénybiztosítás keretein belül a következő részfeladatokat látjuk el:

 • a parkolási rend kialakítását, parkolóhelyek biztosítását és felügyeletét, forgalomirányítást,
 • a rendezvényre történő belépési jogosultság ellenőrzését beléptetési feladatokat,
 • a rendezvényre belépők tájékoztatását, információnyújtást, ügyfélirányító tevékenységet,
 • a közbiztonságot veszélyeztető eszközök kiszűrését, csomag, illetve ruházat ellenőrzését,
 • a rendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságának felügyeletét,
 • a rendezvény területén elhelyezett, a rendezvényhez kapcsolódó vagyontárgyak, eszközök biztonsági őrzését,
 • a rendbontó cselekmények megakadályozását, illetéktelen személyek távoltartását a rendezvény területéről,
 • kapcsolattartást az illetékes hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel.

Kérje ajánlatunkat, amennyiben kulturális vagy sportrendezvény, kiállítás, promóció vagy céges rendezvény biztonságát szeretné garantálni egy felkészült csapattal!

Járőrszolgálat

A járőrszolgálatot ellátó személy- és vagyonőr meghatározott területen, útvonalon, gyalogosan vagy gépjárművel végzi feladatát.

Kivonuló gépkocsis járőrszolgálatunk a védett objektumok, ingatlanok és egyéb létesítmények felügyeletét látja el folyamatos vagy időszakos járőrözés keretében.

Portaszolgálat, recepciós szolgálat

Megrendelőink igényeihez mérten, akár napi 24 órás szolgálati rendben, valamint nyitvatartási időhöz, munkaidőhöz igazodva, illetve azon kívül eső időpontokban is igénybe vehető szolgáltatás.

A vagyonőr az adott létesítmény főbejáratánál, portájánál vagy recepcióján lát el pontőrzési feladatokat a következők szerint:

 • a létesítmény területére érkező személyek be- és kiléptetése, objektumon belüli kísérése,
 • információnyújtás, ügyfél tájékoztatás, telefonkezelés,
 • illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása,
 • gépjárműforgalom ellenőrzése, nyilvántartása,
 • elektronikus biztonságtechnikai eszközök felügyelete, kezelése,
 • postai küldemények átvétele, megőrzése,
 • kulcsok, kulcskazetták, belépőkártyák kiadása, kezelése,
 • a megbízó által meghatározott, illetve elfogadott okmányok vezetése,
 • tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása és az ezzel összefüggő megelőző tevékenység.

Személyvédelem

Mivel a személyvédelem az emberi élet, testi épség, emberi méltóság megóvására irányul, ezért ezen tevékenységünket egyedi megállapodás szerint, a megrendelő igényeit kielégítő módon, előzetes információk birtokában végezzük önvédelemben jártas, jó állóképességgel rendelkező szakembereink segítségével a következő formákban:

 • közvetlen személyőrzés,
 • rendezvény – és programhely biztosítás,
 • lakóhely biztosítás,
 • munkahely biztosítás,
 • utazásbiztosítás.

Értékkísérés, értékszállítás

Megrendelőink értéktárgyainak, pénzeszközeinek kísérését, szállítását a biztonsági előírásoknak megfelelő módon (gyalogosan, gépjárművel), az üzleti titkok megtartásával, speciálisan képzett biztonsági személyzet végzi az egyéni igények figyelembevételével.

Társaságunk rendszeres vagy időközönkénti pénz- és értékszállítást, valamint „diszkrét” értékszállítást (nem feltűnő módon, civil ruhában történő értékszállítás) vállal a lehetséges kockázati tényezők kiszűrése, felderítése mellett.